Tam Emeklilik Planı

Başlangıç Katkı Payı

Başlangıç katkı payı tutarı teklif aşamasında tahsil edilir. Başlangıç katkı payı en az 5.000 TL olmak üzere katılımcı tarafından belirlenecek bir tutarda olabilir.

Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için başlangıç katkı payı tutarının teklif aşamasında ödenmesi gereklidir.

Katkı Payı Ödeme Dönemi

Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir.

Ek Katkı Payı

Katılımcı veya ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin talebi doğrultusunda sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda ödenebilecek katkı pay tutarıdır.

Güncel ödeme araçları detay bilgisi için tıklayınız.

Yönetim Gideri Kesintisi

Bu plan kapsamında sözleşme süresi boyunca yapılacak düzenli ve ek katkı payı ödemeleri için en yüksek %2, başlangıç katkı payından ise %1 oranında yönetim gider kesintisi uygulanır. Başlangıç katkı payı ödemesinin, teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin 12 katını aşması durumunda bu tutar için yönetim gider kesintisi uygulanmaz.

Bu planda, aşağıdaki koşullardan birini sağladığınız takdirde yönetim gideri kesintisi oranını sözleşme sonuna kadar kademeli olarak ilk olarak %1'e ve daha sonra %0'a düşürme hakkınız bulunmaktadır. Buna göre;

    • Sözleşmenin ödenen toplam katkı payı tutarı, teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin 12 katını aşması durumunda yönetim gider kesintisi oranı %1'e düşürülür.

Takip eden katkı payından itibaren, emeklilik döneminize kadar artık yönetim gideri kesintisi oranı %1 olarak uygulanır.

    • Sözleşmenin ödenen toplam katkı payı tutarı, teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin 48 katını aşması durumunda yönetim gider kesintisi oranı sıfırlanır.

Takip eden katkı payından itibaren, emeklilik döneminize kadar artık yönetim gideri kesintisi oranı %0 olarak uygulanır.

Bu planda, ödediğiniz ek katkı paylarına uygulanan yönetim gider kesintisi oranını da ilk olarak %1'e sonra da %0'a düşürme hakkınız bulunmaktadır. Buna göre;

  • Ödediğiniz ek katkı payı tutarının, teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin 6 katını aşması durumunda yönetim gider kesintisi oranı %1 olarak uygulanır.
  • Ödediğiniz ek katkı payı tutarının, teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin 12 katını aşması durumunda yönetim gider kesintisi oranı %0 olarak uygulanır.

Ek Yönetim Gideri Kesintisi

Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini takip eden üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Bu durumda ara verilen her ay için 2 TL kesinti yapabilecektir. 

Bir yıldan uzun süre ödemeye ara verilmesi durumunda ise, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi'ne ödenen sabit giderler tahsil edilir.