Hayat Branşı İçin Gerekli Belgeler

A-ÖLÜM, MALULİYET, TEDAVİ MASRAFLARI TAZMİNAT ÖDEMELERİ

Sigortalının sigorta süresi içinde hayatını kaybetmesi durumunda, hak sahipleri tazminat talebinin değerlendirilmesi için aşağıda belirtilen evrakların ilgili olanlarını Şirketimize ulaştırmasını rica ederiz.

 • Tazminat talebi ile ilgili dilekçe
 • Vefat nedenini açıklayan doktor raporu (Gerektiğinde)
 • Ölüm belgesi
 • Lehtar tayin edilmediği durumlarında veraset ilamı
 • Gaiplik (ölüm tehlikesi altında kaybolma veya uzun süredir haber alınamama) halinde mahkemeden alınacak gaiplik kararı
 • Kaza sonucu vefat durumunda Olay / Kaza Tutanağı
 • Veraset İntikal Vergisi(VİV) daire adı (Dilekçe de belirtilmelidir)
 • Maluliyet durumunda, maluliyet sebebini, durum ve derecesini belirten doktor raporu (Tam Teşekküllü Devlet/Üniversite hastanesinden alınmış)
 • Kaza sonucu tedavi masrafları için, doktor raporu ve ilgili faturalar
 • Kaza sonucu gündelik tazminat ödenebilmesi için, kazaya ilişkin doktor raporu ve faturalar

B-BİRİKİM ÖDEMELERİ

İştira(satın alma) için gerekli evraklar;

 • Dilekçe (Asıl nüsha veya Faks)
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı değil ise vergi kimlik numarası / yabancı kimlik numarası veya tüzel kişilik ise vergi kimlik numarası ve vergi dairesi adı
 • Adres teyit evrağı (Sigorta Ettiren adına düzenlenmiş son 3 aylık dönemlerden birine ait elektrik, doğalgaz, su faturalarından herhangi biri veya yerleşim yeri belgesi)

Vade gelimi (süre sonu) için gerekli evraklar;

 • İmzalı vade gelimi mektubu veya Dilekçe (Asıl nüsha veya Faks)
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı değil ise vergi kimlik numarası / yabancı kimlik numarası veya tüzel kişilik ise vergi kimlik numarası ve vergi dairesi adı
 • Adres teyit evrağı (Sigorta Ettiren adına düzenlenmiş son 3 aylık dönemlerden birine ait elektrik, doğalgaz, su faturalarından herhangi biri veya yerleşim yeri belgesi

Fesih tazminatı için gerekli evraklar;

 • Dilekçe (Asıl nüsha veya Faks)
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı değil ise vergi kimlik numarası / yabancı kimlik numarası veya tüzel kişilik ise vergi kimlik numarası ve vergi dairesi adı
 • Adres teyit evrağı (Sigorta Ettiren adına düzenlenmiş son 3 aylık dönemlerden birine ait elektrik, doğalgaz, su faturalarından herhangi biri veya yerleşim yeri belgesi)

 C-İKRAZ ÖDEMELERİ (BİRİKİM ÜZERİNDEN BORÇ ALMA)

 • Dilekçe (Asıl nüsha veya Faks)
 • Sigorta Ettiren T.C vatandaşı ise T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı değil ise vergi kimlik numarası / yabancı kimlik numarası veya tüzel kişilik ise vergi kimlik numarası ve vergi dairesi adı
 • Adres teyit evrağı (Sigorta Ettiren adına düzenlenmiş son 3 aylık dönemlerden birine ait elektrik, doğalgaz, su faturalarından herhangi biri veya yerleşim yeri belgesi)